Wonen

Wij realiseren uw woonwens

Men verlangt steeds meer wooncomfort. Door alle facilitaire diensten, gemaksdiensten en het onderhoud van gebouwen en installaties onder te brengen bij één partij, is dit het beste te organiseren. Deze partij kan ook het management op zich nemen. Breijer is daarvoor de aangewezen partij en is bovendien zeer ervaren in het creëren van veiligheid en gespecialiseerd in de renovatie van (bewoonde) woningen.

Vergaande verhoging van het wooncomfort

Breijer heeft in de afgelopen 70 jaar een unieke expertise opgebouwd in het opwaarderen, renoveren, verbouwen en nieuw bouwen van utiliteitspanden. We hebben bijna alle specialismen op het gebied van bouw, installatietechniek en afbouw in eigen huis, waardoor wij in staat zijn om complete projecten op efficiënte wijze te realiseren. Onze mensen zijn het gewend om te werken in bewoonde situaties en rekening te houden met andere belangen. We maken strakke planningen en komen die ook na. Wij zijn bovendien uiterst ervaren in het projectmatig en contractmatig onderhouden en beheren van panden, zowel op bouwkundig, elektrotechnisch als werktuigbouwkundig gebied.