Winterschilder: 10% korting op binnen schilderwerk

8 november 2019

Een jaar met twee gezichten. Zo typeert Geert van de Laar, CEO van Facilicom Group, het verslagjaar 2018. Het familiebedrijf vertaalde de missie - samenwerken aan een inspirerende leefomgeving voor iedereen - naar een expliciete inzet op werkgeluk om de prestaties van medewerkers en klanten te verbeteren. Hier stond tegenover dat de operationele bedrijfsresultaten achterbleven bij de doelstellingen.

Maatschappelijke meerwaarde

"Onze strategische focus op operational excellence, datagedreven werken, marktgericht werken en vernieuwend organiseren leverde diverse onderscheidende projecten en initiatieven met maatschappelijke meerwaarde op", licht Van de Laar de maatschappelijke impact toe. De lancering van de sociale onderneming Buitengewoon, waarmee Facilicom Group mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt doorgeleidt naar een volwaardige baan, is daarvan een voorbeeld.

 

Daarnaast toonde de inzet op werkgeluk zich een belangrijke verbindende factor tussen de verschillende markten waarop Facilicom Group actief is. Met de dienstverlening op het vlak van catering, schoonmaak, beveiliging, integraal facility management, en zorg en welzijn geven de vijf divisies concreet invulling aan de pay-off Happy people make happy people. Er gingen in 2018 bijvoorbeeld diverse pilots van start om medewerkers meer zelfstandig invulling te laten geven aan de uitvoering van hun werk, bijvoorbeeld via zelfroostering.  

Sterke merken

De meeste divisies hebben de omzetdoelen behaald, maar de totale winstgevendheid van Facilicom Group is achtergebleven bij de verwachtingen, zegt Van de Laar over de reden dat 2018 uiteindelijk niet een jaar met uitsluitend positieve kanten was. De geconsolideerde omzet nam toe met bijna 2% tot 1.264 miljoen euro. De operationele winst daalde tot 17 miljoen euro en bedroeg daarmee 1,3% van de omzet. De nettowinst kwam na belasting uit op 7,5 miljoen euro.

Marktdynamieken

Facilicom Group had in 2018 op diverse markten te maken met uitdagende omstandigheden, licht Van de Laar toe. "Net als andere grote werkgevers in Nederland merken we de gevolgen van de groeiende krapte op de arbeidsmarkt, de stijgende loonkosten en het toenemende ziekteverzuim. Als mensenbedrijf met bijna 31.000 medewerkers in dienst raken deze ontwikkelingen ons buitengewoon sterk."

Van de Laar ziet de inzet op werkgeluk als essentieel onderdeel. "Als familiebedrijf zit het commitment bij welzijn en werkgeluk van medewerkers in ons DNA. Maar we zetten het thema nu expliciet en structureel op de agenda. Dat doen we nadrukkelijk vanuit de wetenschap dat als onze medewerkers goed in hun vel zitten, zij zich meer verbonden voelen met onze organisatie en optimaal presteren bij onze opdrachtgevers. Werkgeluk is dus goed voor de medewerkers van Facilicom Group, vervolgens ook voor de medewerkers van onze klanten - en daarmee uiteindelijk voor de werkprocessen en resultaten van onze opdrachtgevers."

De ‘R’ is weer in de maand, buiten dalen de temperaturen en binnen gaat de korting omhoog. Het is weer tijd voor de Winterschilder! Hij geeft u een warme korting die oploopt tot 10% op binnen schilderwerk. De actieperiode loopt van 4 november 2019 tot en met 27 maart 2020.

Buiten schilderen is in de genoemde periode vaak lastig door de weersomstandigheden. De temperatuur is te laag en de luchtvochtigheid te hoog voor goede droging van de verf. Binnen schilderwerk is daarentegen goed mogelijk en nu dus ook financieel zeer aantrekkelijk.
 
Breijer Schilders is al jaren dé winterschilder bij uitstek voor gebouwbeheerders in de regio Rotterdam en omstreken en verder. Maak dus een vrijblijvende afspraak of bezoek de website voor meer informatie over schilderwerk en gevelonderhoud en profiteer ook van die korting van 10%.