Wat zijn de voordelen van BIM?

Voordelen van BIM in het bouwproces
Door slim gebruik te maken van de BIM-processen worden in een vroeg stadium alle ontwerpbesluiten gemaakt binnen het 3D model. Door vroegtijdig problemen te signaleren en op te lossen worden tijdens de uitvoering minder bouwfouten gemaakt. Omdat het ontwerp sneller ‘bouwklaar’ is worden kostbare ontwerpwijzigingen tot een minimum beperkt.

Ontwerpwijzigingen zijn in de uitvoeringsfase financieel nu eenmaal kostbaarder dan tijdens de ontwikkeling van het plan.

Eerst bouwen in pixels, dan pas in cement

Alle partijen binnen het project plukken hier de vruchten van. De kans op faalkosten worden door het gebruik van BIM met 5-10% gereduceerd ten opzichte van een traditioneel bouwproces.

Omdat alle partijen met dezelfde geometrische gegevens, hoeveelheden en materialen in het centrale 3D model werken wordt de samenwerking bevorderd. Door hoog in te zetten op de onderlinge coördinatie behoren afwijkingen tussen verschillende partijen tot het verleden. Hierdoor worden problemen vroegtijdig gesignaleerd, faalkosten verminderd en de bouwtijd verkort. Tevens krijgen opdrachtgevers eerder inzicht in het beoogde eindresultaat door het meekijken binnen het 3D model.

Afb. Bouwkunde, constructie en installaties komen samen in 3D

Voordelen van BIM in de exploitatiefase
Na oplevering van het bouwproces zal het 3D model worden gebruikt tijdens de exploitatiefase. Hiervoor dient nog wel een dataverrijking te worden gedaan. Informatie zoals productinformatie, gebruikshandleidingen en onderhoudsvoorschriften worden aan de 3D componenten gekoppeld.

BIM = dataverrijking

Daarnaast is het mogelijk om de koppeling tussen het BIM model en een MJOP te maken. Zo ontstaat er één centrale database van het gebouw met alle relevante informatie tijdens de exploitatie.
In het BIM model wordt de onderhoudsgeschiedenis bijgehouden zodat de database altijd actueel blijft en de laatste stand van zaken weergeeft.