'Vervanging koudemiddel is de uitkomst'

19 oktober 2015

Facilicom Integrated Services (FIS) heeft een pilot gedaan op drie locaties met het vervangen van het R22 koudemiddel door RS70. Het middel is daarbij in eerste instantie getest op koelmachines van hetzelfde merk en type. De koelmachines zijn gereviseerd en het koudemiddel is vervangen. Vanwege het succes van deze eerste pilot zal in het vervolg een grotere diversiteit aan machines worden beproefd. Hiervoor zijn al zes locaties geselecteerd.

Eén van de klanten van FIS heeft nog een aantal koelmachines staan, waarin het verouderde R22 wordt gebruikt. Per 1 januari 2015 zijn sterke restricties van kracht om chloorhoudende koudemiddelen (waaronder R22) in koel- en klimaatinstallaties te gebruiken. De in gebruik zijnde installaties met dit koudemiddel mogen wel blijven functioneren, maar in geval van lekkage niet meer worden bijgevuld.

De investering in een nieuwe koelmachine met een levensduur van 15 jaar is groot, zeker wanneer de huidige machine voor nog ongeveer vijf jaar moet worden gebruikt. Vervanging van het koudemiddel kan hierbij dan uitkomst bieden, waardoor deze aangepaste machines op deze manier nog enige tijd kunnen worden gebruikt.

Voor- en nadelen RS70
Tijdens het vervangen van het koudemiddel is gebleken dat er geen aanpassingen aan de leidingen nodig zijn, dat tussen de koelmachines geen verschillen merkbaar waren en het vervangen snel kan worden uitgevoerd. Gedurende een periode zijn de koelmachines gemonitord en is geconstateerd dat de temperatuur gelijk is gebleven, dat er geen defecten zijn waargenomen en geen storingen zijn gemeld.

Wel dient rekening te worden gehouden met een verlaging van de koelcapaciteit van 4%. Ondanks een lager rendement heeft dat tot nog toe nog geen merkbare invloed gehad op de temperatuur in de ruimtes.

Echter deze machines blijven verouderd en kunnen het begeven of defecten gaan vertonen en het koudemiddel RS70 zal in 2021 ook worden verboden. Het storingsgedrag van de koelmachine is tot nu toe nog voor een relatief korte periode te bepalen. De tijd zal moeten uitwijzen of er op de lange termijn zich ook geen extra storingen voor gaan doen.