Ventilatietechniek | Wonen

Gezonde lucht en gezonde longen gaan hand in hand. Goede ventilatie in woningen en gebouwen is van vitaal belang. Een goed ventilatiesysteem alleen is niet voldoende. De luchttoevoervoorziening en doorspuiing van verse lucht is minstens zo belangrijk. Elke omgeving vraagt om maatwerk en bewustzijn van juist gebruik door bewoners. Omdat systemen gevoelig zijn en snel vervuilen is periodieke inspectie en onderhoud noodzakelijk.

Gezond binnenmilieu

Veel tijd wordt binnen in de eigen woning of in een ander (kantoor)gebouw doorgebracht. Diverse stoffen hopen zich op in het binnenmilieu, waaronder schimmels en fijnstof. Onvoldoende goede ventilatie kan daarbij leiden tot serieuze gezondheidsklachten.

Breijer ventileert! >> meer informatie

Ontzorgen

In de 20e eeuw ging het in ventilatieland vooral om het goed uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden aan (mechanische) ventilatiesystemen. Liefst zo goedkoop en zo snel mogelijk. Vandaag de dag is alleen goed, goedkoop en snel onvoldoende.

Breijer ontzorgt! >> meer informatie

Asbest Brand Combi (ABC) montageplaat

Conform de wet én het bouwbesluit wordt iedere woning als een afzonderlijk brandcompartiment gezien. Als gevolg dienen de doorvoeren van de woning naar de schacht brandwerend te worden afgewerkt. Breijer heeft de montageplaat ontwikkeld om bij brand de door- en overslag te voorkomen / vertragen als ook de verspreiding van asbest(delen) tegen te gaan.

Breijer ontwikkelt! >> meer informatie

BRL-9500 | Energieprestatieadvisering

Achterstallig onderhoud aan uw pand(en)? Een woningcomplex met verouderde (mechanische) ventilatiesystemen? Of een utiliteitsgebouw met een ongezond binnenklimaat? Fijnstof, vochtproblemen of sick building syndrome? Waarom niet gelijk energie besparen (EPA) en verduurzamen.

Breijer verduurzaamt! >> meer informatie

Meer informatie?

Om geïnteresseerden nog beter te informeren over goede ventilatie is een informatiepunt over ventilatie opgericht. Het Informatiepunt Ventilatie is een initiatief van Milieu Centraal, Rijksoverheid, Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten, Vereniging Eigen Huis, Woonbond en VACpunt Wonen.