Prestatie & systeemgericht onderhoud

Prestatie- en systeemgericht onderhoud

Prestatiegericht onderhoud

Steeds meer klanten kiezen ervoor de verantwoordelijkheid voor het onderhoud te verleggen naar de expert. Dat biedt beide partijen voordelen: de klant heeft minder omkijken naar het onderhoud en bespaart geld, en de expert kan het onderhoud op de voor hem handigste manier aanpakken. De prestaties van de installaties staan daarbij voorop: hoe de expert het regelt, is zijn eigen zorg en verantwoordelijkheid. Een kolfje naar Breijer’s hand! Wij kunnen doen waar we goed in zijn, én concurrerend werken.

Systeemgericht onderhoud

Nog een stap verder dan prestatiegericht onderhoud is systeemgericht onderhoud. Hierin telt de vertrouwensband nog steviger en houdt u als opdrachtgever alleen nog toezicht op ons kwaliteitsmanagementsysteem. In dit systeem leggen wij vast wat wij doen, wanneer en op welke manier. Op basis van inspecties maakt Breijer Meer Jaren Onderhoud Plannen. Uit dit MJOP volgt een jaarplan, en daaruit volgt weer een advies. Na overleg met de opdrachtgever bepalen we – op basis van een op risico’s gebaseerde aanpak - wat wanneer gedaan wordt, en dit leggen we vast in controleerbare systemen. Op die manier maken wij onze prestaties inzichtelijk en kunt u ons toetsen op de gemaakte afspraken.