'Profit'

Werkgelegenheid garanderen

Een gezond rendement is noodzakelijk om te kunnen blijven investeren en de continuïteit van het bedrijf en de werkgelegenheid te garanderen. Maar de 'p' van profit staat voor meer. Het is het streven van Breijer om niet alleen jaar op jaar een gezond financieel rendement te behalen, maar ook bij te dragen aan de welvaart en een positieve rol te spelen in de maatschappij.

Financieel gezond

Breijer Bouw en Installatie maakt onderdeel uit van Facilicom. Facilicom is al sinds zijn oprichting in 1966 een zelfstandige onderneming, onafhankelijk van externe vermogensverschaffers. Er is geen externe druk om op korte termijn winst te behalen, het beleid is gericht op de lange termijn. De financiële positie van Breijer Bouw en Installatie blijft sterk. Het feit dat we onderdeel zijn van Facilicom biedt onze opdrachtgevers nog meer zekerheid. Dat is erg belangrijk in de huidige markt: opdrachtgevers doen alleen nog maar zaken met bedrijven die solvabel zijn en dus continuïteit kunnen bieden.

Groene Vlag Award

Graydon heeft bepaald dat Breijer tot de top van financieel gezonde bedrijven in de bouwsector behoort en heeft Breijer daarvoor de 'Groene Vlag Award' gegeven.

Kennisbevordering

Breijer biedt op verschillende niveaus opleiding en begeleiding aan, aangezien de ontwikkeling van de medewerkers centraal staat in het bedrijfsbeleid. Breijer leidt medewerkers intern op om doorgroeimogelijkheden te stimuleren en te bevorderen. Dit wordt onder andere gefaciliteerd door management development programma's van Facilicom.

Breijer is een erkend leerbedrijf, onder andere in samenwerking met Fundeon, en werkt samen met verschillende scholen om zo bij de jongeren meer interesse te wekken voor de bouw- en installatiesector.

Breijer werkt samen met de organisatie Savantis, die sinds kort het programma Mijn werkervaring heeft opgezet, om ambitieuze vakmensen met minstens 4 jaar werkervaring in dezelfde sector de mogelijkheid te geven tot het behalen van een diploma.