Periodieke managementrapportage

Bij Breijer is onderhoud zeker geen commodity. Wij leveren maatwerk, volgen uw onderhoudsbeleid en zijn in staat om onze werkmethoden te vertalen in kritische succesfactoren en kernprestatie-indicatoren. 

Als ketenleverancier op het gebied van onderhoud levert Breijer een vaste contactpersoon die het onderhoud regisseert. De onderhoudsaanpak en de terugkoppeling van onderhoudsinformatie is geborgd middels online tools, zodat u 24/7 geïnformeerd bent over de planning en de voortgang van het werk. Denk daarbij aan informatie over de inspanningen, de kwaliteit (prestatie-indicatoren) en de kosten. 

Periodiek ontvangt u van Breijer een managementrapportage met een analyse van eventuele verbeteringen op het gebied van het uitvoeringsproces, mogelijke energiebesparingen, veiligheid en kostenefficiency. Deze periodieke managementrapportages stellen ons in staat de kwaliteit van onze dienstverlening op zowel kwantitatieve als kwalitatieve doelen te toetsen. Ook de bewijslast en het register van de wettelijk verplichte onderhoudstaken worden gerapporteerd. Het beheren en beheersen van het meer dagelijkse onderhoud is in onze visie niet voldoende. Immers zijn de langjarige kosten van de vastgoedexploitatie significant op de totale facilitaire kosten. Om die reden verzorgen wij conditiemetingen aan objecten en vertalen we deze informatie in meerjarenonderhoudplannen. Hiermee wordt inzicht verkregen in de vervangingsmomenten van gebouwdelen en de daar bijbehorende investeringen in de tijd. Dit inzicht is de basis van langjarige onderhoud scenario's om de 'total cost of ownership' op een beheersmatige en voorspelbare wijze te verlagen.