'People'

Welzijn en welbevinden van Breijer

Als mensenbedrijf is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een tweede natuur voor Breijer. De medewerkers zijn ons belangrijkste kapitaal. We doen er dan ook alles aan om het welzijn en het welbevinden van onze medewerkers te bevorderen.

Het is onze overtuiging dat MVO mensen aan de organisatie kan binden en mensen binnen de organisatie weet te verbinden.

Hostmanship

Breijer traint medewerkers in hostmanship; 'de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn'. Wij verankeren deze gedachte door het beleid en de processen hierop aan te passen. Het levert trotse medewerkers, loyale klanten en trouwe leveranciers op.

Langdurig werkverband

Al jaren is langdurig werkverband een belangrijke doelstelling van Breijer. Daarmee wordt namelijk waardevolle kennis en ervaring geborgd en de continuïteit bij opdrachtgevers gegarandeerd. Wij weten mensen te binden wat blijkt uit het feit dat ruim 40 procent van de medewerkers langer dan tien jaar in dienst is. Dit wordt jaarlijks gevierd met de traditionele jubilarissenavonden.

Sociaal leerproject

Via het platform Ik Zit op Zuid is het succesvolle project 'onderwijs naar de praktijk' gerealiseerd. Samen met woningcorporatie Woonstad en leerlingen van het Zadkine College en het Albeda College is een renovatieplan gemaakt voor woningen in de Tarwewijk. De panden zijn succesvol gerenoveerd onder (project)leiding van een hbo-student. Breijer wil een stichting oprichten voor een professionelere samenwerking op het gebied van financiering en andere disciplines.

Wij ontvangen in samenwerking met de organisatie Jinc vier keer per jaar leerlingen voor een bliksemstage. De studenten krijgen op deze manier inzicht in welke beroepen en bedrijven er zijn, wat er binnen die bedrijven gebeurt en welke vaardigheden noodzakelijk zijn voor diverse beroepen. Jinc probeert hiermee te voorkomen dat jongeren uitvallen op het (v)mbo, een verkeerde studiekeuze maken of er niet in slagen om hun stage af te ronden.

Daarnaast hebben we ook samenwerking met sociale werkplaatsen en geven wij langdurig werklozen een kans om te herintreden. Breijer steunt ook enkele andere (lokale) initiatieven, zoals More, Orgelstad Rotterdam en Schilder^sCOOL.

Zorg op afstand

Breijer heeft een samenwerking met de ZorgCentrale.nl, een onderdeel van Facilicom en een professionele ketenpartner die zorg op afstand mogelijk maakt. Wij bieden ondersteuning aan het zorgproces door het installeren en demonteren van de alarmeringsapparatuur (personenalarmering, val- en dwaaldetectie, inbraak- en brandbeveiliging en huisautomatisering) en het verlenen van het noodzakelijke (storings)onderhoud.