Overheid

omgeving overheid

EEN DOELMATIGE OVERHEID

Efficiënt omgaan met overheidsmiddelen

Het streven naar een compacte overheid vraagt om efficiënt werken en doelmatig omgaan met de beschikbare middelen. Kostenbeheersing en standaardisering van werkprocessen horen daarbij. Overheden hebben behoefte aan een partij die een bijdrage levert aan hun duurzaamheidsdoelstellingen, zoals energiebesparing, circulair inkopen en CO2-reductie. Breijer kan daarmee helpen. Wij begrijpen dat de overheid in een veranderende wereld meer dan ooit behoefte heeft aan een partner die echt meedenkt en ook thuis is in uw wereld.

Facilitaire dienstverlening

Er zijn allerlei trends die gevolgen hebben voor het gebruik van overheidsgebouwen. Wij kennen deze ontwikkelingen en spelen erop in door met vernieuwende concepten een passende oplossing te bieden aan klanten in de overheidssector. Wij zorgen voor eigentijdse facilitaire dienstverlening in uw pand en voor het [technisch beheer en het onderhoud] van uw gebouwen en installaties. Onze experts op het gebied van energiemanagement analyseren uw verbruik en adviseren over slimme en duurzame oplossingen om dit te verlagen. Zelfs het contracteren van de leveranciers en het betalen van de energiefacturen kunnen wij voor u verzorgen.

Vastgoed-oplossingen voor de overheid

Vastgoed, huisvesting, beheer en exploitatie, energie en facilitaire dienstverlening raken steeds meer met elkaar verstrengeld. Facilicom Solutions benadert uw vraag vanuit deze brede scope en biedt meer dan alleen huisvestingsmanagement, projectmanagement en advies. Wij zorgen voor een passende oplossing bij elk (her)huisvestingsvraagstuk en uitgekiend Asset Management. Wij hebben bovendien een grote deskundigheid opgebouwd in het managen van vastgoed in combinatie met facilitaire dienstverlening, PPS-trajecten en DBFMO.

PPS

Bouwen met het oog op exploitatie en het integreren van harde en zachte facilitaire diensten zijn bij uitstek de paradepaardjes van Facilicom Solutions. Inmiddels hebben wij een flink aantal PPS-projecten (referenties) op onze naam staan. Projecten waarbij overheid en Facilicom Solutions als volwaardige partners samenwerken. De overheid behoudt de regie en wij krijgen de verantwoordelijkheden én de vrijheid om creatieve oplossingen te bedenken. Dit brengt kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve constructies met zich mee.

DBFMO

In de praktijk blijkt de besparing bij DBFMO-contracten gemiddeld tussen de 10 en 15 procent. Daarmee is het DBFMO-concept interessant voor iedere overheid. DBFMO haalt het beste in ons naar boven. Wij geloven in integrale dienstverlening en zien de voordelen van het afstemmen van ontwerp, bouw, financiering, realisatie en exploitatie. We bieden al deze functies als een integraal pakket. Doordat wij al in de ontwerpfase slimme en doordachte keuzes maken voor de exploitatie en het onderhoud verminderen we de total cost of ownership en optimaliseren we de kwaliteit over de volledige contractperiode.