Nieuwe editie relatiemagazine Facilitair!

17 januari 2014

De nieuwe editie van Facilitair! valt op 18 januari bij ruim 22.500 relaties op de mat. In deze uitgave onder meer Birgit Otto over beleving op Schiphol, Frans Slingerland over de facilitaire dienstverlening bij UWV, beveiligers die ook de post bezorgen en de content marketingstrategie van Facilicom. Facilitair! verschijnt twee keer per jaar en wordt verspreid onder relaties van Facilicom en zijn divisies. Voorgaande edities van Facilitair! kun je teruglezen op www.facilitaironline.nl.