MVO bij Breijer

MVO bij Breijer

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van Facilicom en dus met Breijer Bouw en Installatie. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd aan het MVO-beleid dat op holdingniveau is geïmplementeerd. Het MVO-beleid van Breijer komt terug in de zorg voor 'People', 'Planet' en 'Profit'. Duurzaamheid is één van de speerpunten in de strategie. Wij blijven duurzame initiatieven ontwikkelen en verankeren dit in de organisatie.

'People'

Breijer ziet zijn medewerkers als het belangrijkste kapitaal van het bedrijf en doet er dan ook alles aan om het welzijn en het welbevinden van de medewerkers te bevorderen. 

'Planet'

Breijer wil het milieu zo min mogelijk belasten en alles wat de planeet biedt zo veel mogelijk in stand houden en koesteren. Wij doen dit zélf en stimuleren daartoe ook anderen. 

'Profit'

Een gezond rendement is noodzakelijk voor de continuïteit van het bedrijf en garantie van werkgelegenheid, maar Breijer draagt ook bij aan de welvaart en een positieve rol in de maatschappij.