Lean bouwen

Lean Bouwen met Breijer

Bij Breijer geven wij graag structuur aan de verbeteractiviteiten binnen de organisatie van de klant. Het streven is altijd om het totale bedrijfsproces te vereenvoudigen c.q. te versnellen en verspillingen te elimineren. We noemen dit Lean bouwen, wat erop is gericht om de organisatie als geheel, dus inclusief externe partijen, zoals klant, adviseur(s), leverancier(s) en onderaannemer(s), maximaal effectief te laten samenwerken, zowel vóór als tijdens de uitvoering van een project.

Last Planner Systeem

Met het Last Planner Systeem (LPS) van Lean bouwen wordt gekeken hoe iedereen in zijn of haar deelgebied het werk zo effectief mogelijk kan uitvoeren, waarbij continu wordt gezocht naar verbeteringen.

Het LPS-concept richt zich op het managen van alle onderlinge toezeggingen die binnen het bouwproject worden gedaan en draait om het gezamenlijk leren en beter worden, het monitoren en nakomen van afspraken en het creëren van betrokkenheid bij het eindresultaat van het project.

Gezamenlijke planning sessies

Eén van de belangrijkste gespreksvormen is de gezamenlijke planning sessie, waarin betrokken onderaannemers samen de planning voor het project optimaliseren. Hierbij worden knelpunten in de planning voor de start van het project gesignaleerd en in overleg opgelost. Wekelijkse werkbesprekingen bewaken en verfijnen daarbij de planning.

Voordelen Lean bouwen

Door een optimale samenwerking wordt de doorlooptijd verkort en worden de faalkosten gereduceerd. Andere voordelen van Lean bouwen zijn minder verspilling van tijd, geld en goederen, minder klachten en minder opleverpunten. Waar het uiteindelijk om draait is het creëren van een meerwaarde voor u als klant, met een win-winsituatie voor alle betrokken partijen tot gevolg.