Kwaliteit en veiligheid

Doelstellingen Breijer

Twee belangrijke doelstellingen van Breijer Bouw en Installatie zijn kwaliteit leveren en het werk zo veilig mogelijk uitvoeren. 

Kwaliteit, vakmanschap en veiligheid

Breijer behaalt de gestelde doelstellingen mede door het eigen Kwaliteit, Arboveiligheid en Milieu-managementsysteem. Dit KAM-systeem bestaat uit het kwaliteitszorgsysteem in combinatie met het veiligheidsmanagementsysteem, waar milieu eveneens onderdeel van uitmaakt. Het KAM-systeem is vastgelegd in een digitaal handboek, dat zowel op papier als in de praktijk regelmatig door interne en externe auditors wordt getoetst.

Om ons werk zo veilig mogelijk uit te voeren biedt het kwaliteitszorgsysteem een goede basis. Het kwaliteitszorgsysteem voldoet aan de geaccrediteerde norm ISO 9001:2008. Het veiligheidsmanagementsysteem voldoet aan de geaccrediteerde norm VCA** 2008/5.1. Alle bedrijven van Breijer Bouw en Installatie hebben hun eigen ISO 9001 en VCA** certificaat.

Continue verbetering KAM

Breijer heeft een eigen KAM-afdeling die de interne bedrijven ondersteunt in het continu verbeteren van het KAM-managementsysteem. Alle medewerkers worden continu opgefrist met betrekking tot dit systeem, omdat het belangrijk is dat zij altijd op de hoogte zijn. In verschillende sessies wordt per proces besproken wat bij het betreffende proces van belang is gezien kwaliteit en veiligheid. Daarnaast worden de bijbehorende registratiesystemen uitgebreid doorgenomen.