Kunstig renoveren in Rotterdam

De Willem de Kooning Academie (WdKA) wil één van de beste academies van Europa zijn. Sinds enkele jaren werkt de academie daarom aan het vernieuwen van alle curricula van de bacheloropleidingen van het kunstonderwijs. De opleidingen moeten beter aansluiten bij de beroepspraktijk, die steeds meer een multi- of zelfs interdisciplinair karakter krijgt.

Architectenbureau TomDavid & Kraaijvanger maakte een daarbij passend ontwerp voor de met elkaar verbonden locaties Blaak en Wijnhaven. Breijer Bouw & Installatie is hoofdaannemer van deze omvangrijke renovatie.

Lees de hele referentie op ons kenniscentrum [http://www.facilitaironline.nl/artikel/kunstig-renoveren-in-rotterdam]