Ketensamenwerking

Ketensamenwerking

Duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd door het MVO-beleid te projecteren op leveranciers en opdrachtgevers. Het inkoopbeleid van Facilicom is ook op Breijer van toepassing en bij inkoop worden leveranciers getoetst op de mate waarin grondstoffen van de producten het milieu belasten volgens de principes van het Global Compact-initiatief van de VN.

Daarnaast ondersteunen wij de 'leidende principes', geïnitieerd door zeven bouwbedrijven en ondersteund door Bouwend Nederland. Daarmee wordt een professionele samenwerking in de bouw bevorderd: professioneel, integer, maatschappelijk verantwoord, transparant en duurzaam handelen.