'Integrale uitvoering geeft de doorslag'

3 februari 2015

Breijer Bouw en Installatie verwerft onderhoudscontract van de Gemeente Rotterdam.
Breijer voert vanaf heden in opdracht van de Gemeente Rotterdam het integraal beheer en onderhoud van het maatschappelijke vastgoed uit. Het betreft een vijfjarig contract voor 93 gebouwen met in totaal een bruto vloeroppervlakte van circa 107.308 m2.

De Gemeente Rotterdam
De afdeling technisch beheer van het cluster Stadsontwikkeling van de Gemeente Rotterdam wil zich in de toekomst meer gaan richten op strategisch adviseren, contractmanagement en kwaliteitscontrole. Om die reden was de Gemeente Rotterdam op zoek naar één opdrachtnemer die op integrale wijze, kostenbewust en duurzaam het onderhoud aan de betreffende objecten uit kan voeren.

De opdracht
De inschrijving van Breijer is beoordeeld op basis van economisch meest voordelige inschrijving. Naast "prijs" is de opdracht gegund op "kwaliteit". Hierin bleek de integrale uitvoering die Breijer biedt via haar specialistische bedrijven de doorslag te geven. Binnen de samenwerking met de Gemeente Rotterdam zal Breijer zich focussen op een betere leefkwaliteit voor iedereen middels eenvoudige oplossingen die mogelijk worden gemaakt door de inzet van techniek en technologie.