Getekende overeenkomst BK City Stay

1 oktober 2013

Vorige week tekende Breijer Projecten de overeenkomst voor de uitvoering van de werktuigbouwkundige installaties voor project BK City Stay, Faculteit Bouwkunde TU Delft. In april kreeg Breijer Projecten opdracht voor het ontwerpen van de werktuigbouwkundige installaties. Hierna startte een periode waarin het complete gebouw werd opgenomen in het werk. De installaties werden ontworpen op basis van het door de opdrachtgever aangeleverde voorlopig ontwerp en er werd intensief overlegd met de TU Delft en de bouwteampartners. Aan het einde van de ontwerpfase presenteerde Breijer Projecten een uitvoeringsontwerp, inclusief tekeningen en berekeningen. Bij het ontwerp van de installaties is uitgegaan van de Nederlandse standaard eisen. Er is ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen op het gebied van verlagen van het energieverbruik, duurzaam bouwen en bouwfysica. De faculteit bouwkunde van de TU Delft is gevestigd in een monumentaal pand in Delft. Het project bestaat uit ongeveer 35.000 m2 bruto vloeroppervlak, ingevuld door bijeenkomstfuncties, kantoorfuncties, onderwijsfuncties en restauratieve functies. Het project wordt uitgevoerd in verschillende fasen, zowel verticaal als horizontaal georiënteerd. Het onderwijs vindt doorgang tijdens de uitvoering. Na iedere fase worden de technische installaties in gebruik worden genomen. Eindoplevering staat gepland voor het eind van de zomervakantie van 2015.