Geoliede machine bij defect noodstroomaggregaat KPN

8 juni 2015

In ongeveer 450 grotere KPN centrales staan noodstroomaggregaten (NSA's), die bij netspanningsstoringen de centrale moeten voorzien van spanning. Zodoende kan de dienstverlening van KPN gewoon doorgang vinden. Onderhoud en proefdraaien van deze NSA's wordt gedaan door de monteurs van Facilicom Integrated Services (FIS).

Tijdens het proefdraaien van het NSA in Venlo ging het mis. Na een uur draaien was één van de twaalf cilinders van de 900pk motor oververhit geraakt en vast gesmolten. Het probleem was waarschijnlijk ontstaan door een brandstofdruiper in de cilinder.

Doordat de andere elf cilinders nog wel werkten en de motor draaiend hielden, is de drijfstang afgebroken en aan beide zijden door het motorblok heengeslagen. Het gevolg was een gat in het motorblok aan beide zijden van de motor.

De monteur van FIS hoorde een vreemd geluid en heeft het NSA direct stilgezet en in een veilige staat zeker gesteld. Door direct actie te ondernemen en het probleem te onderzoeken kon worden vastgesteld dat het defect onherstelbaar was.

Het traject van het vervangen van een NSA duurt maanden en het is onacceptabel dat een KPN centrale langere tijd zonder NSA zit. Aansluitend op het stilzetten en zekerstellen heeft de monteur zijn teamleider ingelicht en ondersteunende informatie aangeleverd, zoals gegevens van de defecte motor, ernst van de situatie, noodzaak voor noodoplossing en de mogelijke posities voor een mobiel NSA.

Daarna is in de vestiging in Huizen de coördinatie overgenomen en zijn alle belanghebbende, zoals KPN en FIS-regie, ingelicht over de calamiteit. De teamleider van FIS heeft bij Aggreko een mobiel NSA besteld en zijn planner heeft extra personeel naar de KPN centrale gestuurd om het mobiele NSA met noodkabels aan te sluiten op de stroomvoorziening van de centrale.

Door het geoliede samenspel van monteur(s), teamleider en planner is nog dezelfde dag een noodvoorziening in de vorm van een mobiel NSA van 260kW operationeel gemaakt. Daarmee was de bedrijfsvoering van KPN veilig gesteld.

De volgende dag is de afdeling FIS-Regie begonnen met het opstarten van het vervangingstraject. In het advies naar KPN is de toekomstverwachting van het gebouw en de daaruit voortvloeiende opties van opnieuw inzetten en dergelijke meegenomen. Direct na de reactie van KPN hierop is het offertetraject opgestart.