Frietkar op locatie bij RSZK Merefelt

12 februari 2015

Breijer Contractonderhoud voert sinds januari 2014 het onderhoud uit in alle vestigingen van Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen (RSZK). RSZK is een organisatie met woonzorgcentra, een revalidatie centrum voor senioren, hospice en een zorgboerderij met verschillende vestigingen in zuid Brabant. Dankzij het onderhoudscontract is ook Breijer Projecten sinds juni 2014 betrokken bij een renovatieproject van vier woonkamers op de psychogeriatrische (PG) afdeling van RSZK Merefelt te Veldhoven.

Aanvullend heeft Breijer Projecten de opdracht gekregen om kWh-(tussen)meters te plaatsen in een drietal verdeelkasten, waarvan één van het restaurant en twee van de volledige PG afdeling. Om de kWh-meters te kunnen inbouwen moesten de verdeelkasten, en daarmee dus ook de achterliggende installaties, volledig spanningsloos zijn. In een gebouw waar 24/7 zorg wordt verleend, heeft zo’n actie een enorme organisatorische impact en brengt dit ook de nodige risico’s met zich mee. De werkzaamheden zijn daarom in goed overleg met RSZK voorbereid en ingepland op vrijdag 6 februari.

Breijer Projecten had een draaiboek gemaakt waarin de acties, risico's en de te nemen voorzorgsmaatregelen waren uitgewerkt. In de laatste vergadering die vooraf ging aan deze actie, bleek echter dat de bewoners van de PG afdeling op de geplande vrijdag frietjes met een snack zouden eten. Dit werd normaal geregeld vanuit het restaurant, maar omdat het restaurant die vrijdag ook een deel van de dag spanningsloos zou zijn, ontstond er een extra organisatorische uitdaging voor RSZK. Breijer Projecten ontzorgde de klant hierin door, buiten de werkzaamheden aan de verdeelkasten, ook te zorgen voor de frietjes en snacks. Het initiatief werd dankbaar en enthousiast aangenomen door RSZK.

Door monteurs van Breijer Contractonderhoud en Trigion bij de werkzaamheden te betrekken heeft Breijer Projecten risico's tijdens het uitschakelen en opnieuw inbedrijfstellen geminimaliseerd. De medewerkers van Breijer Contractonderhoud hebben deze spanningsloze situatie direct aangegrepen om een aantal onderhoudsinspecties uit te voeren. Een mooie win-win situatie.