COVID-19 (Corona): Waterkwaliteit in gevaar

10 april 2020

Het Coronavirus heeft er in de wereld voor gezorgd dat ons dagelijkse leven geheel is veranderd. Er zijn door het RIVM diverse maatregelen opgesteld om de uitbreiding van het virus en de daaruit voortvloeiende gevolgen tegen te gaan. In verband met het Coronavirus hebben vele bedrijven maatregelen genomen om de veiligheid van medewerkers, cliënten en/of klanten te waarborgen. Uiteraard heeft Breijer dit ook gedaan.

Zo werken de meeste medewerkers tegenwoordig vanuit huis en indien er nog wel medewerkers naar kantoor gaan, is dat vaak maar een klein aantal. Bovendien houden zij zich strikt aan alle bekende veiligheidsregels. Verder hebben de meeste bedrijven hun deuren geheel gesloten voor externe medewerkers, die normaliter regelmatig op locatie waren om ervoor te zorgen dat het dagelijkse onderhoud kon worden uitgevoerd.

Dit is met het oog op de preventieve maatregelen tegen het Coronavisus zeker een effectieve en zinvolle aanpak, echter brengt deze aanpak ook negatieve gevolgen met zich mee.

Bacteriën verslechteren waterkwaliteit

Door de genoemde maatregelen is er een verhoogd risico van mindere waterkwaliteit in de drinkwaterinstallatie. De gereduceerde bezetting in bedrijfspanden zorgt er namelijk ook voor dat er duidelijk minder waterverbruik is. De normaliter door het hoge aantal medewerkers op locatie gewaarborgde verversing van het water in leidingsystemen vindt nu niet meer plaats.

Hieruit ontstaat voornamelijk door de legionellabacterie een veiligheidsrisico voor de medewerkers die nog wel gebruik maken van de drinkwaterinstallatie, maar ook andere bacteriën kunnen door de stagnatie van het drinkwater in concentratie toenemen en de waterkwaliteit dusdanig negatief beïnvloeden dat er een serieus gezondheidsrisico voor de gebruiker ontstaat.

Lange stilstandsperiode drinkwaterinstallatie

Naast het acute risico van een verslechterde waterkwaliteit tijdens de partiële of gehele sluiting van bedrijfspanden rijst logischerwijs ook de vraag welke maatregelen moeten worden genomen met betrekking tot de drinkwaterinstallatie op het moment dat bedrijfspanden, na een lange stilstandsperiode, door medewerkers weer normaal in gebruik worden genomen.

Een aantal opties worden door Breijer Legionellapreventie geadviseerd om de veiligheid van drinkwaterinstallaties ook in deze tijden te kunnen waarborgen.

Maatregelen tijdens de beperkte bezetting of leegstand:

  • Zorg ervoor dat alle tappunten van de drinkwaterinstallatie minimaal wekelijks worden gespoeld;
  • Voorkom tijdens de spoelwerkzaamheden verneveling van het water;
  • Voorzie douche en knijpdouches van tijdelijke legionellafilters.

Maatregelen voor heringebruikname van bedrijfspanden na leegstand:

  • Zorg voor een extra uitgebreide spoelronde van alle tappunten (langere spoelactie);
  • Laat het drinkwater van uw installatie analyseren op legionella en algemene waterkwaliteit (monstername).

Monstername

Afhankelijk van de resultaten van de monstername kunnen verschillende aanvullende maatregelen noodzakelijk worden. Omdat aan de ingebruikname maatregelen doorlooptijden zijn verbonden, verdient het aanbeveling om de ingebruikname maatregelen een aantal weken voor de heringebruikname alvast op te starten.

Wat kan Breijer Legionellapreventie betekenen in het veiligstellen van drinkwaterinstallaties?

  • Breijer kan de wekelijkse spoelwerkzaamheden organiseren en uitvoeren;
  • Breijer kan ervoor zorgen dat de aerosolvormende tappunten worden voorzien van tijdelijke legionellafilters;
  • Breijer kan op het juiste moment voor de uitvoering van wateranalyses zorgen en hierna voor de juiste verdere aanpak.

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen of opmerkingen, dan kan een email worden gezonden naar legionella@breijer.nl en is Breijer Legionellapreventie u graag van dienst!