BIM: Building Information Modelling

Building Information Modelling (BIM) is een digitale representatie van alle fysieke en functionele kenmerken van een gebouw. Een BIM-model is een gedeelde kennisbron of bestand met informatie over het gebouw dat dient als een betrouwbare basis voor het nemen van besluiten tijdens de gehele levenscyclus van het gebouw. Dus van het eerste ontwerp, gedurende de bouw, tijdens het beheer tot de sloop van het gebouw.

Breijer maakt gebruik van de BIM werkmethodieken waarbij in een driedimensionale werkomgeving integraal wordt samengewerkt tussen de verschillende partijen en disciplines in de bouwsector. Deze werkmethodiek wordt gebruikt om als basis te dienen tijdens ontwerp en realisatie van renovaties, restauraties, nieuwbouw en verbouw.

Naast het toepassen van BIM tijdens de ontwerp- en realisatiefase wordt BIM ook gebruikt tijdens de exploitatiefase. De driedimensionale objecten en hun specifieke eigenschappen (denk aan producteigenschappen en handleidingen) nemen hier een centrale positie in. Alle betrokkenen werken met dezelfde informatie, vanuit dezelfde informatiebron.

Lees meer: Wat is BIM nu precies?


Door het toepassen van de BIM werkmethodieken worden, tijdens de ontwerpfase, in een vroeg stadium alle problemen binnen het ontwerp gesignaleerd. De faalkosten worden hierdoor met 5-10% gereduceerd. Dit geldt voor zowel woningbouw- als utiliteitsbouwprojecten, zowel groot als klein.

Opdrachtgevers worden meer betrokken bij het ontwerp doordat deze kunnen meekijken binnen het 3D model. Verwachtingen worden eerder vertaald naar een functioneel ontwerp.

Lees meer: Wat zijn de voordelen van BIM?


Bij elk BIM project zijn andere verwachtingen en doelstellingen. Daarom is het belangrijk deze verwachtingen en doelstellingen nog voor aanvang van de uitwerking helder te krijgen voor alle projectmedewerkers.

Voorbeelden van deze doelstellingen kunnen o.a. zijn:
• Visualisering van ontwerp(opties), planning en logistiek;
• Communicatie en verificatie op basis van het BIM model;
• Standaardisatie van objecten;
• Verbeteren van efficiëntie van bedrijfsprocessen en uniformeren over de bedrijfsonderdelen heen;
• Optimalisatie van (gebouw)informatie ter ondersteuning van de uitvoering en beheer- en onderhoudsprocessen.

Lees meer: Wat zijn de doelstellingen van BIM?

Door het toepassen van de BIM werkmethodieken dient er wel een cultuuromslag binnen het bedrijf plaats te vinden.  Gebeurd dit niet dan worden de doelstellingen (en bijkomende voordelen) niet gehaald en zal BIM als een ‘last’ worden gezien.

Om het proces in goede banen te leiden dienen keuzes eerder gemaakt te worden en te worden ingepast binnen het BIM model. Dit resulteert -doorgaans- in een langere, maar meer gedetailleerde, voorbereidingstijd waar tijdens uitvoering de vruchten van worden geplukt.

Het BIM proces moet een centrale rol krijgen binnen het project en niet slechts als een 3D tekenpakket worden gezien.

Lees meer: Wat levert BIM op?


Bent u benieuwd naar de mogelijkheden op het gebied van BIM die Breijer biedt?
Neem dan vrijblijvend contact op met ons bedrijfsbureau via BIM@breijer.nl of bel 088 298 67 00.