Breijer zet in op integrale aanpak

PERSBERICHT
Schiedam, 18 januari 2013

Breijer zet in op integrale aanpak
Met ingang van 1 januari zijn de diensten van Breijer samengebracht in drie business units,
namelijk; 'Projecten', 'Contractonderhoud' en 'Brand en Beveiligingstechniek'. Met de
herstructurering speelt Breijer nadrukkelijk in op de wens van opdrachtgevers om te werken
vanuit een meer integrale aanpak.

'Breijer heeft vrijwel alle disciplines voor bouw, renovatie en installatie in huis. Dat is voor ons de reden
dat wij succesvol kunnen zijn in integraal werken. Al die specialismen waren tot nu toe in aparte
bedrijven ondergebracht. Dat is niet langer de juiste manier van werken', vertelt Pieter Jan van
Hooijdonk, algemeen directeur van Breijer. 'Om integraal samenwerken mogelijk te maken, moet je als
bedrijf ook integrale samenwerking faciliteren. Dat doen we door al die disciplines én al onze
vakmensen samen te brengen in drie business units. Op deze wijze zijn concepten als BIM (Bouw
Informatie Management) en DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) beter te
implementeren', vervolgt Van Hooijdonk.

De huidige markt vraagt steeds vaker om een integrale oplossing voor projecten en
onderhoudscontracten. Breijer speelt hierop in door intern integraal te werken. Daarmee wordt de
efficiency vergroot, worden de communicatielijnen verkort en verlagen ze de kans op faalkosten.
Uiteraard blijft Breijer in deze nieuwe organisatievorm ook de niet-integrale projecten en contacten
uitvoeren.