Breijer sluit zich aan bij 'Bim basis ILS'

16 maart 2017

Informatie, een groot gemeenschappelijk goed dat de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden binnen de maatschappij. Niet alleen voor onszelf tijdens de realisatie van een project, maar ook voor de klant tijdens het gebruik van zijn gebouw. Hierdoor wordt het belang van duidelijke informatieoverdracht ook steeds groter. Je hebt namelijk niets aan informatie die geschreven is in een taal die je zelf niet kunt lezen.

Bij het gebruik van BIM software is het ook van groot belang dat alle aangesloten partijen dezelfde taal spreken. Denk onder andere aan de naamgeving van de verschillende 3D objecten. Om deze taalbarrière op te lossen is er met de komst van het ‘BIM basis ILS’ een initiatief om dit te ondervangen.

BIM basis ILS
Een groeiend aantal partijen in de bouw sluit zich aan bij het initiatief om een basis informatieleveringsspecificatie (ILS) te hanteren. De ‘BIM basis ILS’ is hierin een eerste stap. Dit is geen nieuwe standaard, maar een antwoord op de vraag: hoe gaan we informatie in de bouw gestructureerd en eenduidig uitwisselen?

De afspraken hebben betrekking op het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. De eenvoud en het beperkte aantal afspraken moet leiden tot een brede toepassing en draagvlak bij elke schakel in de keten, van opdrachtgever tot onderhoudsmonteur.

Meer informatie?
Benieuwd naar de mogelijkheden die Breijer kan bieden op het gebied van BIM?
Neem dan vrijblijvend contact op met ons bedrijfsbureau via BIM@breijer.nl of bel 088 298 67 00.