Breijer rondt grootste opdracht ooit succesvol af

PERSBERICHT
Rotterdam, 9 november 2011
Toegevoegde waarde door integrale aanpak

Breijer rondt grootste opdracht ooit succesvol af
Binnen de gestelde termijn van drie jaar heeft Breijer Bouw en Installatie de grootste opdracht
in het bestaan van de onderneming succesvol afgerond. In oktober opende Koningin Beatrix de
vernieuwde huisvesting van de Raad van State aan de Kneuterdijk in Den Haag, een combinatie
van nieuwbouw, renovatie en restauratie. Alle werkzaamheden werden gecoördineerd
uitgevoerd door eigen bedrijven, met ondersteuning van gespecialiseerde onderaannemers.

In september 2008 begon Breijer, onderdeel van Facilicom Services Group, aan de renovatie van de
huisvesting van het belangrijkste adviesorgaan van de regering en het parlement. Het toegenomen
aantal leden en medewerkers van de Raad, moderne veiligheidseisen, veranderde werkprocessen en
verouderde technische installaties vroegen om groot onderhoud en maakten verbouwing en uitbreiding
noodzakelijk.

Het complex bestaat uit onder meer een combinatie van meerdere monumentale panden en een door
architect Wegener Sleeswijk ontworpen gebouwdeel uit eind jaren zeventig van de vorige eeuw. Dit
laatste gebouw is geheel gesloopt, op de constructie na. Een grote bouwkundige ingreep, waarvoor
een extra dragende constructie met samengestelde stalen stijlen met een lengte van twaalf meter
moest worden geplaatst. Ook werd de voorgevel verzet, een extra verdieping op het gebouw gezet en
werden liftkernen toegevoegd. Onderdeel van deze grootschalige en complexe restauratie was het
onzichtbaar wegwerken van de volledig gemoderniseerde technische installaties, een zelfstandig
project binnen het project dat dankzij de kennis, ervaring en creativiteit van de betrokken medewerkers
tot een buitengewoon hoog afwerkingsniveau heeft geleid.

Nieuw bedrijfsonderdeel
Voor Breijer was het een uitdaging om het project integraal aan te pakken en de werkzaamheden met
zoveel mogelijk eigen bedrijven uit te voeren. Door eigen medewerkers met restauratiekennis op te
nemen in een nieuw bedrijfsonderdeel Breijer Restauratie kon aan de hoge kwaliteitseisen van de
opdrachtgever worden voldaan.

Volgens Breijer-projectleider Piet Terlouw is er duidelijk sprake geweest van meerwaarde voor de
opdrachtgever door de integrale aanpak. “Korte lijnen, directe aanspreekpunten en de juiste inzet van
kennis en vakmanschap op het juiste moment hebben ertoe geleid dat we binnen de gestelde termijn
een zeer hoogwaardig gebouw hebben kunnen afleveren. Dit is grotendeels een co-productie van
Breijer Bouw, Breijer Techniek, Breijer Schilders, Breijer Glas, Breijer Brandveiligheid en Breijer
Restauratie, Breijer Betonconservering met Trigion als partner voor de beveiligingstechniek. Enkel voor
de werkzaamheden die wij niet zelf in huis hebben zijn gespecialiseerde onderaannemers geselecteerd
met wie we de klus hebben geklaard.”