Breijer Loodgieters tevreden over Tevreden.nl

20 februari 2017

Sinds december 2016 wordt de kwaliteit van dienstverlening van de recent gestarte verwarmingsafdeling van Breijer Loodgieters continu gemonitord. Het betreft dan het oordeel van de bewoners van Woonkracht 10; een woningcorporatie met woningbezit in de Drechtsteden.

Het oordeel van de bewoners over de integrale kwaliteit van het geleverde werk door Loodgieters is de belangrijkste KPI van de overeenkomst die in september is gestart. De dienstverlening wordt gemeten door Tevreden.nl. Tevreden.nl is een onafhankelijke organisatie die wekelijks telefonisch en per mail bewoners ondervraagt. In dit geval bewoners waar Breijer Loodgieters een week er voor heeft gewerkt.

Ook voor Loodgieters zijn de resultaten interessant. Hieruit kan worden opgemaakt hoe bewoners Breijer zien en op onderdelen verbeteringen doorvoeren voor planning en uitvoering. Zo wordt bereikbaarheid gemeten als ook de technische kwaliteit, gedrag werknemers en netheid van werken.

In het begin was Loodgieters nog wat sceptisch, omdat de enquêteresultaten direct bij de klant middels een dashboard zijn te bewonderen. Je kunt dan immers geen excuses meer bedenken of de omstandigheden de schuld geven bij een eventuele matige kwaliteit. Inmiddels is Breijer dit stadium voorbij, durven wij ons kwetsbaar op te stellen en spelen we professioneel in op de uitkomsten.

Real-time informatie
Breijer Loodgieters is erg tevreden over Tevreden.nl. Niet meer zelf enquête kaartjes uitdelen, iedereen weet dat er wordt gecontroleerd, de bewoners voelen zich serieus genomen en de klant heeft 'real-time' informatie over de kwaliteit van dienstverlening én de ontwikkeling daarvan. Tevredenheid alom dus.