Breijer keert het tij en is weer winstgevend

19 april 2018

Breijer als onderdeel van de Facilicom Group divisie 'Facilicom Solutions' heeft een goed jaar achter de rug. De inspanningen die het bedrijf leverde, hebben geleid tot een positief resultaat. Zowel de omzet als de winst steeg. De omzet groeide naar 220 miljoen euro. Het jaar ervoor was de divisie nog verlieslatend. Directeur Marco Feijen:

We hebben echt het tij weten te keren. Daar ben ik trots op.

Focus in het werk
De goede resultaten van Facilicom Solutions zijn te danken aan de focus die de divisie aanbracht in het werk. Facilicom Solutions richt zich op opdrachten waar de organisatie echt meerwaarde kan leveren. Het bedrijf vindt het daarbij belangrijk te investeren in een langdurige klantrelatie. En aandacht te schenken aan duurzaamheid en slimme innovaties. Risicovolle bouwprojecten worden niet langer meer uitgevoerd. Het hielp mee dat de bouwcrisis inmiddels door het diepste dal is. Zeker bij de hard services heeft dit meegespeeld in het behalen van deze positieve resultaten. Breijer Projecten en Breijer Niches (Ventilatietechniek, Schilders en Loodgieters) presteerden het afgelopen jaar zeer sterk.

Integratie soft en hard services
Het jaar 2017 stond voor Facilicom Solutions in het teken van de verdere integratie van de soft (FFS) en hard services (Breijer). Bedrijfsprocessen zijn geoptimaliseerd en een aantal bedrijfsonderdelen zijn efficiënter ingericht, waaronder de afdeling projecten. De integratie van de soft en hard services geeft Facilicom Solutions een unieke marktpositie. Het maakt het mogelijk een compleet facilitair dienstenpakket aan te bieden. De medewerkers van Facilicom Solutions zijn meegegaan in die integrale en klantgerichte beweging; zij zijn ondernemender en klantgerichter gaan opereren, onder het motto ‘goed in specialisme, en sterk in samenwerking’.

Investeren in automatisering
Onder de projectnaam FINO is afgelopen jaar geïnvesteerd in een nieuw ERP-systeem. Het Facilitair Management Informatie Systeem is daaraan gekoppeld. Dit systeem geeft klanten beter en nauwkeuriger inzicht in de status van een project. Ook kunnen klachten eenvoudiger worden gemeld, net zoals extra werkzaamheden. Het stelt Facilicom Solutions in staat efficiënter te werken en slimme gebouwen te realiseren.

Verwachtingen voor 2018
Facilicom Solutions wil het succesvolle jaar een vervolg geven en de weg naar boven blijven volgen. Dat doet de organisatie door ook de komende jaren de klantrelatie centraal te blijven stellen. Het is de verwachting dat het winstrendement groeit naar 3%. De omzet wordt voor 2018 ingeschat op 200 miljoen euro.


Voor het gehele jaarverslag van de Facilicom Group - waar Facilicom Solutions onderdeel van uitmaakt - verwijzen wij graag naar: https://jaarverslag2017.facilicom.nl