Breijer herstructureert bouw- en installatieactiviteiten

PERSBERICHT
Schiedam, 22 maart 2012

Breijer herstructureert bouw- en installatieactiviteiten
Momenteel voert Breijer een nieuwe structuur door. Het resultaat hiervan zijn drie nieuwe
business units: Projecten, Contractonderhoud en Brand- en Beveiligingstechniek. Met deze
herstructurering speelt Breijer in op de wens van opdrachtgevers om te werken via een
integrale aanpak. Daarnaast vind er ook een interne herstructurering plaats.

Breijer voert momenteel een nieuwe structuur door waarin de activiteiten per product-, markt
combinatie worden gebundeld. Het resultaat hiervan zijn drie nieuwe business units: Projecten,
Contractonderhoud en Brand- en Beveiligingstechniek waarin de B- , E- en W-activiteiten zijn
samengevoegd. Met deze herstructurering speelt Breijer in op de wens van
opdrachtgevers om te werken via een integrale aanpak. Op deze wijze zijn concepten als BIM
(Bouw Informatie Management) en DBFMO veel beter te implementeren.

Tegelijk met de herstructurering krimpt Breijer ook zijn organisatie in. Als gevolg van de
economische omstandigheden in de bouw zal de omzet voor Breijer in 2012 afnemen.
Daardoor is ook een herstructurering van het aantal arbeidsplaatsen onvermijdelijk. Van de
750 medewerkers is voor ongeveer 40 mensen ontslag aangevraagd. Er is overeenstemming
met de vakbonden over een sociaal plan.