2014: Breijer groeit weer

27 mei 2015

Breijer Bouw & Installatie had een beter jaar dan 2013. Het bedrijf zag zijn omzet in 2014 groeien. De orderportefeuille ontwikkelde zich goed. Er werden ook weer nieuwe mensen in dienst genomen. Breijer haalde ook weer een positief resultaat. Dat is goed nieuws na twee moeilijke jaren waarin het bedrijf vanwege de aanhoudende slechte marktomstandigheden is gesaneerd en gereorganiseerd. De afwikkeling van de reorganisatie van bepaalde zwakkere bedrijfsonderdelen zal naar verwachting in 2015 plaatsvinden.

  De groei doet zich vooral voor in het contractmatig onderhoud. Breijer is niet alleen succesvol in het scoren van nieuwe opdrachten, maar ook in het uitvoeren van dat werk, en dat is natuurlijk van groot belang bij langlopende onderhoudscontracten. Een sterk punt blijft het integraal uitvoeren van werkzaamheden, waardoor het werk beter en efficiënter kan worden verricht. Het is iets waar de markt steeds meer om vraagt. Breijer heeft het afgelopen jaar de hele organisatie daar ook op ingericht en is daardoor in staat scherper aan te bieden. Bovendien blijft onder aan de streep meer over, en dat maakt het weer mogelijk om te investeren in verdere innovaties. De vergaande uitbesteding van het onderhoud bij KPN, een opdrachtgever die bovendien zeer tevreden is over de uitvoering van de werkzaamheden, is een voorbeeld dat tot de verbeelding spreekt. Ook de langlopende integrale contracten bij Hogeschool Rotterdam en Hogeschool InHolland zijn mooie referenties. Het zijn succesvolle contracten als deze waarmee mooie nieuwe opdrachten worden gescoord, zoals de twee contracten voor het bouwkundige en elektrotechnische onderhoud van 8.000 woningen van Vesteda en het onderhoudscontract dat werd afgesloten met Heineken.

Ondanks voorzichtige positieve signalen gaat het in de bouw nog steeds slecht. Het onderdeel Projecten (bouw, elektrotechniek en werktuigbouw) heeft in 2014 dan ook nog verlies gedraaid. Dat verlies doet zich vooral voor bij contracten waar maar een van de disciplines actief is. De contracten waarbij alle disciplines worden ingezet en dus integraal kan worden gewerkt, doen het veel beter. Een mooi voorbeeld daarvan is B30, het grote PPS-project dat door Facilicom als single party wordt uitgevoerd. Breijer is eind 2014 begonnen met de voorbereidingen voor deze verregaande renovatie en verbouwing en vanzelfsprekend wordt dit werk integraal uitgevoerd. Zeker een PPS-contract vraagt om zo'n slimme manier van werken.

Brand- en Beveiligingstechniek was ook in 2014 succesvol. De business unit wist net als het jaar daarvoor een groei van zo'n tien procent te realiseren en een mooi rendement te behalen, en draagt daarmee bij aan de goede positie van Breijer. Ook de vooruitzichten voor 2015 zijn positief.

Door alle veranderingen is Breijer niet langer meer een traditioneel bouw- en installatiebedrijf. Zo worden steeds meer activiteiten uit integrale contracten door eigen mensen gedaan. Werden hoveniers voor het contract met KPN tot voor kort bijvoorbeeld nog ingehuurd, nu zijn ook deze mensen in dienst. In 2014 is intensief gewerkt aan het formuleren van een nieuwe missie en visie, dat zal erin resulteren dat Breijer zich veel meer zal positioneren als dienstverlener. Zoals de missie zegt: 'Wij maken de meest gewaardeerde woon-, werk- en leefomgeving blijvend en voor iedereen mogelijk.' Die dienstverlening moet ook naadloos aansluiten op de overige dienstverlening die Facilicom biedt, zodat Facilicom als geheel zijn integrale positie nog beter kan waarmaken. 

Voor het gehele jaarverslag verwijzen wij naar http://jaarverslag2014.facilicom.nl