Breijer gaat afval scheiden bij de bron

16 maart 2018

In Nederland wordt ruim 80 procent van het ingezamelde afval gerecycled. Hiermee behoort Nederland tot de top van Europa. Dit is iets waar wij in Nederland best trots op mogen zijn. Door afval zoveel mogelijk te recyclen, belandt er namelijk minder afval op de stortplaatsen en hoeft er ook minder afval verbrand te worden. Deze manieren van afvalverwerking zorgen voor een zware belasting van het milieu, terwijl dat bij recycling niet het geval is. Door afval te gebruiken als grondstof voor nieuwe producten, kunnen wij dus een grote bijdrage leveren aan een beter milieu.

Om afval succesvol te recyclen, is het echter wel van belang dat het gescheiden wordt ingezameld.

Als organisatie draagt Breijer graag bij aan een duurzame maatschappij en een schoner milieu. Eén manier waarop dit kan worden gedaan, is door goed naar het eigen afvalbeheer te kijken.

Daarom is besloten om de wijze van afval inzamelen beter in te richten. Te beginnen bij het hoofdkantoor van Breijer te Rotterdam. Vanaf april 2018 zal het afval direct bij de bron worden gescheiden. Om dit te realiseren, worden centrale afvalinzamelpunten gecreëerd per verdieping. Op deze inzamelpunten zullen bakken staan voor papier, PMD (Plastic, metaal en drankenkartons), GFT (Groente Fruit en Tuinafval) en (hopelijk weinig) restafval.