Breijer door de ISO9001/VCA** hercertificatie

13 november 2013

Eens in de drie jaar worden alle bedrijfsonderdelen van Breijer Bouw en Installatie volledig getoetst op de schema’s van het kwaliteitssysteem ISO 9001 en de veiligheidschecklist VCA**. In de periode tussen mei en oktober van dit jaar heeft er een hercertificatie van deze schema’s plaatsgevonden door Kiwa. Hierbij zijn alle bedrijfsonderdelen van Breijer getoetst of deze voldoen aan de gestelde eisen. Breijer voldoet aan de gestelde eisen en heeft de certificaten inmiddels ontvangen.