Breijer blijft werkzaam voor gemeente Schiedam

11 juni 2015

Met ingang van 1 juni verlengde de gemeente Schiedam het contract met Breijer Bouw & Installatie. Breijer voert sinds 2011 in opdracht van de gemeente integraal beheer en onderhoud uit aan tal van technische installaties van gemeentelijke objecten. In het eerste kwartaal van 2015 heeft de gemeente een heraanbesteding uitgeschreven in verband met beëindiging van de looptijd van de vorige overeenkomst. Na beoordeling van de aanbiedingen van 8 leveranciers kwam Breijer wederom als meest economische aanbieder uit de bus.

Breijer is erg blij met de verlenging van het contract. Retentie en continuïteit zijn erg belangrijk voor de organisatie.

'We kennen de objecten goed, ook al is een aantal van deze objecten van zeer complexe aard. Bijvoorbeeld het Stadserfcomplex waarin het stadhuis, de bibliotheek en het theater zijn gehuisvest', vertelt commercieel directeur Hans Prop. Er zijn enkele aanpassingen van de werkwijze gewenst, maar voor het overgrote deel kunnen de processen, zonder verdere transitieactiviteiten, gewoon worden gecontinueerd.

Gemeente brengt onderhoud onder bij één partij
De gemeente Schiedam heeft met de verlenging van het contract op een prestatiegerichte wijze het installatietechnisch onderhoud bij één partij ondergebracht voor een periode van 2 jaar,  inclusief de optie tot verlenging van nog eens 2 x 12 maanden. Het werk is op een hoog niveau aanbesteed. Dit betekent niet alleen dat de uitvoering van het onderhoud een hoge betrouwbaarheid dient te hebben, ook het dagelijkse en langere termijn beheer van de installaties en bijbehorende signaleringsfunctie is geïntegreerd. Zodoende wordt de gemeente minimaal belast met de operationele zorgen en taken van het onderhoud.

Gunning op basis van kwaliteit
De inschrijving van Breijer Bouw & Installatie is beoordeeld op prijs en kwaliteit. Met name op het terrein van beheer, energiebesparing en social return heeft Breijer een duidelijke voorsprong op de concurrentie. 'We zijn er bijzonder trots op dat dit erkend wordt door de markt ', besluit Hans Prop.