Breijer betrokken bij 'social return'

1 april 2015

In het kader van 'social return' is voor de Gemeente Rotterdam en ondernemingen uit de bouwsector een adviesrapport gemaakt over het toepassen van 'social return'. De minor 'social return' is verzorgd door de opleiding Accountancy van de Hogeschool Rotterdam, waarbij Breijer één van de vier participanten was aan het onderzoek.

"Ik zit op Zuid"
Via het 'Social Return on Investment (SROI)' project "Ik zit op Zuid" is Breijer in contact gekomen met de minorgroep. Bij "Ik zit op Zuid" zijn appartementen en woonhuizen van Woonstad Rotterdam gerenoveerd. Dit is volledig uitgevoerd door leerlingen van het Zadkine College en het Albeda College onder de professionele begeleiding van Breijer personeel.

SROI bij aanbestedingen
Door middel van aanbestedingen voor bedrijven levert de overheid een bijdrage aan het vergroten van de (arbeids)participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij doen dit door het verplicht stellen van dit onderdeel bij aanbestedingen, met als doel het behalen van (sociale) winst.

Zo heeft Breijer contracten met de Gemeente Rotterdam, waarbij is afgesproken om 5% van de totale aanneemsom te gebruiken voor SROI, bijvoorbeeld door middel van het inzetten van werklozen.