Breijer behaalt ISO14001 certificaat

28 augustus 2015

Breijer Contractonderhoud is na maanden inspanning beloond met behalen van het internationale milieucertificaat ISO14001. Dit certificaat geeft aan dat het bedrijfsonderdeel een managementsysteem hanteert, dat voldoet aan de vastgestelde eisen op gebied van milieu. Daarmee laat het bedrijf zien dat het structureel aandacht besteed aan het onderwerp milieu in de bedrijfsvoering.

ISO14001 wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen in het bedrijfsleven op te zetten en te certificeren. Het systeem richt zich op beheersen en verbeteren van prestaties op gebied van milieu, waardoor milieurisico's in de gehele keten worden beheerst en verminderd, van inkoop tot de eindgebruiker.

Door middel van inzet van duurzame alternatieven, is het voor opdrachtgevers mogelijk om aanzienlijke energiebesparingen en daarmee ook kostenbesparing te realiseren. Hierbij kan gedacht worden aan het toepassen van LED verlichting, efficiëntere afstellingen van installaties die in onderhoud zijn en inzetten van energiebesparende alternatieven. Ook binnen de eigen organisatie zijn milieudoelstellingen ingezet, zoals verminderen van papierverbruik, uitstoot CO2, elektriciteit, milieubelastende stoffen en afvalstromen.

We zijn trots dat de ISO14001 certificatie toegevoegd kan worden aan onze andere certificaten, waaronder ISO9001 (kwaliteit) en VCA** (veiligheid). Dit geeft een mooie basis om verder te ontwikkelen op gebied van milieu verantwoord werken.