Breijer aan de slag bij ZAAM

5 juni 2015

Breijer Bouw & Installatie voert vanaf heden, in opdracht van ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs, integraal beheer en onderhoud uit aan alle installatietechnische elementen van een zevental schoolobjecten in de regio Amsterdam, Zaandam en Monnickendam. Het betreft een tweejarige overeenkomst met verlengingsopties. Na gunning is Breijer vlot gestart met een kennismakingsronde evenals een inventarisatie van alle objecten om het onderhoud gedegen voor te bereiden. Inmiddels is de overeenkomst formeel getekend, de implementatie naar tevredenheid afgerond en is er recent gestart met het beheer en de uitvoering.

ZAAM
ZAAM is tot stand gekomen door een bundeling van 22 scholen voor Interconfessioneel onderwijs in Amsterdam, Zaandam en Monnikendam. De scholen van ZAAM bieden verschillende vormen van voortgezet onderwijs, van Gymnasium tot en met een praktijkschool. Dit alles vanuit de christelijke traditie en bestuurt vanuit een keuze voor de menselijke maat waarbij veiligheid en geborgenheid voorwaardelijk zijn voor ontplooiing en ontwikkeling.

ZAAM stuurt dit contract aan vanuit het centrale ondersteuningsbureau en kent een resultaatgericht karakter. Middels het integraal aanbesteden van de onderhouds- en instandhoudingactiviteiten met een integrale organisatie als Breijer, verwacht ZAAM een borging van de betrouwbaarheid van de gebouwen voor de langere termijn. Daarnaast creëert ZAAM door de contractbesturing meer efficiency in de eigen werkprocessen, lagere kosten en minder overlast voor het onderwijs.

Gunning op kwaliteit

De inschrijving van Breijer Bouw & Installatie is beoordeeld op prijs en kwaliteit. Op basis van een anoniem geschreven plan van aanpak heeft ZAAM in samenwerking met het NIC (Nederlands inkoop centrum), gemeend dat Breijer beschikt over de beste expertise. Niet alleen op alle voorkomende techniekvelden binnen de scope maar ook over alle deelprocessen zoals onderhoud, projecten, technisch beheer, tekeningen beheer & administratief beheer en de rapportage van de instandhouding. Daarnaast bleek Breijer te beschikken over een sterk oplossend vermogen binnen de risicovelden van een onderwijsorganisatie met dito objecten.