Breijer ook aan de slag bij Hogeschool Rotterdam

Breijer Bouw & Installatie heeft de opdracht verworven voor het langjarig onderhoud van de installaties voor de onderwijslocaties Museumpark, het Academieplein, de RDM Campus en de Pieter de Hoochweg van de Hogeschool Rotterdam. Een totaal van bijna 75.000 m2 vastgoed. Na formele gunning op 1 maart is Breijer gestart met de implementatie en deze is inmiddels succesvol afgerond. Op 9 juni is de overeenkomst officieel beklonken. Het betreft een overeenkomst voor een periode van 2 jaar met de mogelijkheid om nog eens 2 maal met een periode van 3 jaar te verlengen.

Hogeschool Rotterdam stuurt dit contract aan vanuit de afdeling Vastgoed en Huisvesting en kent een resultaatgericht karakter. Middels het integraal aanbesteden van de onderhouds- en instandhoudingactiviteiten met een integrale organisatie als Breijer, verwacht de Hogeschool een borging van de betrouwbaarheid van de gebouwen voor de langere termijn. Daarnaast creëert de Hogeschool door de contractbesturing meer efficiency in de eigen werkprocessen, lagere kosten en minder overlast voor het onderwijs.

Gunning op kwaliteit
De inschrijving van Breijer Bouw & Installatie is beoordeeld op prijs en kwaliteit. Op basis van een geschreven plan van aanpak heeft de Hogeschool gemeend dat Breijer beschikt over de beste expertise. Niet alleen op alle voorkomende techniekvelden binnen de scope, maar ook werd de beleving die Breijer uitte aangaande de dienstverlening geroemd. Daarnaast bleek Breijer als de meest inventieve aanbieder uit de bus te komen met een sterk oplossend vermogen binnen de risicovelden van een onderwijsorganisatie met dergelijke objecten.