Aanvangscertificaat voor B30

6 mei 2015

Onder de naam Facilicom wordt het rijksmonument gelegen aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag gerenoveerd. Vrijdag 24 april heeft het prestigieuze bouwproject 'B30' het aanvangscertificaat behaald. Een enorme mijlpaal voor de realisatie van het werk.

Aanvangscertificaat

Het aanvangscertificaat is het formele document om te mogen starten met de realisatie van B30. Hiervoor moeten alle uitwerkings- en realisatieplannen zijn vastgelegd, moet er een verklaring van geen bezwaar zijn afgegeven van een erkende TIS-instantie en moeten de definitieve ontwerp stukken zijn vastgesteld.

Beschikbaarheidscertificaat

Na ontvangst van het aanvangscertificaat, is de volgende fase officieel van start gegaan. Vanaf begin januari wordt er in B30 al volop gestript en gedemonteerd. Alles loopt tot nu toe op schema. Eind mei 2015 zal de sloop gereed zijn om vervolgens te starten met de wederopbouw. Naar verwachting wordt in het 2e deel van 2016 het beschikbaarheidscertificaat behaald.

Meer informatie?
Ga naar de speciale website van 'de renovatie van het B30 pand'.